Ajánlatkérők részére vállaljuk:

  • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátását,
  • a beszerzés ismeretében jogi szaktanácsadást a Közbeszerzési Törvény hatályát és a lefolytatandó eljárás kiválasztását illetően,
  • a közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatását,
  • közreműködést az ajánlatok értékelésében,
  • jogorvoslati eljárásban jogi képviselet ellátását,
  • közbeszerzési – jogi oktatást, tanácsadást az eljárás bármely szakaszában.

 

Ajánlattevők részére vállaljuk:

  • közreműködést a részvételi, ajánlattételi szakaszban (kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem, előzetes vitarendezés, stb.)
  • tanácsadást, ellenőrzést az ajánlatok összeállításában,
  • jogorvoslati eljárásban jogi képviselet ellátását,
  • közbeszerzési – jogi oktatást, tanácsadást az eljárás bármely szakaszában.